Juridisk information

Denna webbplats ägs av MB Diffusion (« MB Diffusion »)
Tjänsterna som erbjuds på webbplatsen gäller huvudsakligen spridning och tillgänglighet av annonser för försäljning och/eller uthyrning av olika typer av utrustning (material, fordon, m.m.).

Åtkomst till siten och användning av den är underställda godkännande, utan villkor, av Allmänna villkor för användning

Information om utgivaren:


Webbplatsen är utgiven av:
MB Diffusion SAS med aktiekapital på 87 000€
98, Allée des Champs-Elysées
91080 - COURCOURONNES
FRANKRIKE

Tel. : +33 (0)1 60 87 11 60
RCS Evry 432552966
Momsregistreringsnummer inom EU : FR 88432552966
Ansvarig utgivare : Thomas Churchill i egenskap av VD.

Uppgifter om webbhotell:


Siten ligger hos:
ILIAD ENTREPRISES
Huvudkontor : 8 rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris

Respekt för privatlivet och personuppgifter:


Vår konfidentialitetspolicy, som strävar efter att på ett tillgängligt sätt beskriva vilka data som behandlas av MB Diffusion, hur de behandlas och varför, samt informera om användandet av cookies i samband med besök på vår webbplats och/eller våra appar, finns tillgänglig här